Çocuk Teslimi Haberine iliskin Kamuoyuna Bilgi

Yazan: 29 Temmuz 2018  
Kategori: 4-Haberler

İcra vasıtasıyla yapilan çocuk teslimlerine ilişkin olarak bazı haber kanallarında yapılan haber ve burada konuşmacı olarak beyanda bulanan avukatın icra ve iflas kanunu 25.maddesini bilmediği gibi açıp okuma zahmetinde dahi bulunmadığı yine malesef icra dairesinin önünden dahi geçmediği vermiş olduğu olduğu beyanlar ile sabit hale gelmiştir. İcra ve İflas Kanununun 25. Maddesinde kanunun emredici hükümlerinin yani sıra istinaf ve yargitayin yerleşik içtihatları ile icra müdürünün ve pedagog, psikolog veya sosyal çalışmacının bu husus bir takdir hakki bulunmadığı ifade edilmiştir. Bizlerinde bu durumdan pek hoşnut olmadığı ancak yasal olarak bu vazifenin ifa mercii icra dairesi olması hasebiyle en hassas şekilde is bu görevi ifa ettiğimizi bu olayın tüm tarafları iyi bilmektedir. İs bu olayın medyaya yansımasına neden olan kişi veya kişilerinde maalesef çocuğu bir sürtüşme ve mücadele alanı olarak görmekte ve tarafların birbirinden öçalma vasıtası olarak kullanıldığı maalesef apaçık ortadadır. Kaldı ki icra müdürlüğü bu isi icra ederken yeni bir hüküm kurmuyor, mahkemece tüm tarafların huzurunda verilmiş, tebliğ edilmiş hatta kesinleşmiş bir hükmü icra ve ifa etmektedir. Bu hükme uymayanların ise kanundan doğan hakkının yerine getirilmesi ve uygulanmasını istemesi ise sadece ve sadece icra ve iflas kanununun 25. Maddesinde açık ve net olarak belirtilmiştir. Bu nedenle haberlere konu olay ilişkin olarak icra müdür veya onun vazifelendirdiği icra memurunun olayın medyaya yansıdığı boyutu ile hiç bir kusuru bulunmamaktadır. Ayrıca kamuoyunda yer aldığı gibi kanunda çocuğun haczedilmesi diye bir kavram ve olay olmayıp çocuğun ilgili anne yada baba ile kişisel görüş tesisi olarak yer aldığı hususu Siz değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Ayrıca yapilacak yeni düzenleme ile is bu çocuk tesliminin Aile ve Sosyal politikalar müdürlükleri tarafından ücretsiz ve insan haklarına ve çağın gerekliliklerine uygun bir hale getirilmesi gerek yasa koyucu gerekse bu hususta etkin ve yetkin yetkililerden hassaten arz olunur…

Ayrıca Anayasadan kaynaklı haber alma özgürlüğü gereği toplumu bilgilendirme amaçlı olarak yapılan yazılı ve görsel medyamızın güzide temsilcilerine ise biraz daha sorumluluk bilinci ile hareket edilerek görüşüne başvurulacak kişi veya kişileri popülerliğinden ziyade o konuya vakıf olup olmadığına bakılarak yada o husus ile ilgili her hangi bir sivil toplum kurulusu var ise onların bilgi ve görgüsüne dayanarak kamuyu bilgilendirmesi gerek doğru bilginin kamu ile paylaşılması adına gerekse bilgi kirliliğinin önlenmesi adına daha iyi olacağını ifade etmek isterim…

Saygılarımla…

İbrahim BAŞYURT
Yargı Çalışanları Derneği Genel Başkanı

Bu yazı 71 defa okundu.

Yorumlar


Yorumunuzun yanında istediğiniz resmin görünmesini istiyorsanız gravatar edinin!